Open Brief Onderwijs

Onderwijs. Een hot topic.

Niet alleen vanwege de veronderstelde lerarentekorten, centenkwesties en werkdruk.. Dat zijn allemaal onderwerpen die de volwassenen bezighouden. Ik heb een ander onderwijsgerelateerd onderwerp wat mij bezighoudt. Inmiddels al meer dan 3 jaar.

Generaliserend wordt onderwijs nu als volgt vormgegeven:
Een groot gebouw, onderverdeeld in kamers die klassen genoemd worden.
In elke klas vind je een docent, meestal een vrouwelijke, en een groep van 20-40 kinderen van dezelfde leeftijd.
Elke dag is gevuld met diverse taken.
Zo dient de leerkracht lesplannen op te stellen, zowel individueel als groepsplannen, bereidt testen voor, neemt deze af, observeert en evalueert de prestaties en het gedrag van kinderen, houdt toezicht tijdens vrije momenten, neemt deel aan werkoverleggen en doet oudergesprekken, enz.
De kinderen komen op school, bergen hun spullen op, gaan in de kring zitten. Ze hebben het gesprek van de dag, eten/drinken hun 10-uurtje, doen wat aan taal en rekenen, vullen een test in, spelen buiten, gaan naar huis lunchen of eten op school. ’s Middags is ongeveer een herhaling der stappen.

Het aangeboden curriculum sluit waarschijnlijk wel aan bij de meerderheid van de leerlingen. Alleen niet bij alle leerlingen.
Er zijn leerlingen die niet kunnen meekomen op snelheid of algemene vaardigheid.
Er zijn leerlingen die niet kunnen meekomen vanwege gedrag of leerproblemen.
Er zijn ook leerlingen die alleen kunnen leren wanneer ze een goede vertrouwensband hebben met de leerkracht.
Leerlingen die alleen kunnen leren wanneer ze op hun eigen manier en tempo mogen leren.
Leerlingen die raar gedrag gaan vertonen wanneer er niet tegemoet gekomen wordt aan hun behoeften.

Zo is er voor een aantal kinderen passender onderwijs te vinden in een Speciaal Basisonderwijs (SBO) of een Speciaal Onderwijs (SO).
Ook is het mogelijk om extra zorg in de klas te krijgen voor kinderen die naast onderwijs intensieve medische zorg nodig hebben.
Er is ook onderwijs mogelijk wanneer een kind langdurig in het ziekenhuis moet verblijven of moet revalideren.
En als je kind een sporttalent heeft, dan is ook daar een mouw aan te passen. Scholen mogen dan van de inspectie flexibel omgaan met de onderwijstijd en het kind kan extra begeleiding krijgen om, naast hun trainingsuren voor de sport, toch hun huiswerk en taken af te krijgen.

Tja, en dan is er dat kind wat school helemaal niet vind passen.
Slim genoeg, maar …
De vertrouwensband met de leerkracht is onvoldoende.
Er wordt niet aangesloten bij de wijze van leren van die leerling.
De leerstof wordt gefragmenteerd aangeboden en er is geen overzicht voor het kind zelf. Het doel ontbreekt.
De leerling moet zich elke dag, het hele jaar door, aanpassen aan het tempo van zijn medeleerlingen. Met alle ellende van dien.

Veel kinderen die slim zijn, redden het prima op school.
We noemen ze vaak hoogpresterend. Het lukt ze om goed te presteren met het aanbod wat ze geboden wordt.
Maar er is ook een hele grote groep die onder de radar blijft.
Veel van deze kinderen worden niet gezien, niet herkend in hun potentieel.
Ze hobbelen door het onderwijs, als een prettige middenmoter.
Ze hoeven zich niet enorm in te spannen en vallen niet op.
Vaak vallen deze kinderen later in het onderwijs uit.
Ze maken na havo of vwo hun beroepsopleiding niet af, of stromen af naar mavo/vmbo en gaan al snel aan het werk.

En dan is er de groep die zich vanaf peuterschool of kleuterschool al aanpast aan de norm. Uiteindelijk wordt opgemerkt dat dit kind gedrag gaat vertonen. Groep 2, groep 3, groep 4 misschien.. En dan gaat het verkeerd.
Opvallend is dat dit heel vaak gebeurt rond een bepaalde leeftijd (6-10 jaar).
De school weet niet meer wat ze aanmoeten met het kind.
Er wordt aangedrongen op testen in de psychiatrie.
Kind wordt verdacht van allerlei afkortingen als ADHD, ASS of ODD.
Helaas vaak bekrachtigt in de reguliere jGGZ.
Zo kan het gebeuren dat kinderen met een (zeer) hoog IQ en een enorm potentieel, met schade thuis belanden. Met ‘geluk’ krijgen ze dan ook de terechte diagnose C-PTSS.

Na jaren thuiszitten en passende therapie, kan het gebeuren dat dit kind weer toe gaat zijn aan scholing.
Ik zeg bewust scholing, want dit kind heeft niet stilgestaan.
Elk kind ontwikkelt in zijn eigen tempo door. Ook thuis. Misschien wel vooral thuis. Niet naar de maatstaven van de kerndoelen zoals ze geformuleerd zijn op de website van SLO, maar evengoed is er ontwikkeling op diverse vlakken.

Alleen is de kans heel klein dat dit specifieke, geschade kind, met hersenen die door het trauma veranderd en anders bedraad zijn, nog in een klas met leeftijdsgenoten te plaatsen is.
Nog afgezien van de asynchrone ontwikkeling die bij hoogbegaafde kinderen hoort.
Deze kinderen hebben in de meeste gevallen baat bij maatwerk en een school die zeer flexibel om kan gaan met onderwijsuren en de plaats en wijze van leren. Dit hoeft niet in de school zelf te zijn. Misschien werkt thuis leren wel beter, vanwege de rust en minder prikkels.
Of bedenkt het kind een manier om de vaardigheden op een andere wijze onder de knie te krijgen, door bijvoorbeeld een werkstuk te maken of een praktijkdag te volgen bij een professional op dat gebied.
Er zou ruimte moeten zijn voor deze kinderen om te leren zoals dat past.
Zoals zij kunnen. Zonder zich weer te moeten aanpassen, want dat hebben ze al lang genoeg gedaan tegen een veel te hoge prijs.

Ik roep hierbij onze overheid op om hier meer aandacht aan te besteden.
De overheid is er immers voor de inwoners van Nederland.
En deze inwoners willen onderwijs.
Onderwijs zo ingericht dat ze zich kunnen ontwikkelen tot hun potentieel.
Onderwijs wat past.

Minister President Rutte, Minister Slob,
zorg alstublieft dat deze hoogbegaafde, thuiszittende kinderen van de onderwijsinspectie en schoolbesturen, de ruimte krijgen om flexibel te kunnen leren op de plek en wijze waarop ze kunnen.
Zonder zich, wederom, te moeten aanpassen tot ze erbij neervallen.

Alvast bedankt.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.